KONTAKT | LOGIN
Virring - Essenbæk - Årslev og Hørning pastorat
aarslev virring essenbaek hoerning

Essenbæk Kirke

Kirken er tegnet og opført af arkitekt Frits Uldall - hans første kirkeprojekt ud over restaureringer. Materialet er røde munkesten på en sokkel af granitkvadre fra den gamle kirke. Stilen er "romansk" med kor og skib i ét - skilt ved en rundbuet triumfmur. Rummet afsluttes i øst med en meget smuk og karakterfuld apsis.

Tårnet i vest tjener som våbenhus og har et ottekantet spir, der når en højde på 26,4 m.

Døbefonten er sandsynligvis den oprindelige font fra den gamle kirke. Ved nedrivningen stod der i denne kirke en "moderne" trædøbefont i barokstil. Den aktuelle font blev fundet i Gl. Estrups have og flyttet tilbage til kirken. Den er rigt forsynet med reliefer: Løver, korslam, hoveder "på stage" og et fuglemotiv. Hovederne på stage er blevet tolket som korsfæstelsesmotiver og det understøttes af fuglemotivet, der kan være pelikanen, der med sit hjerteblod nærer sine unger - et symbol på Kristi død på korset. Altertavlen fra 1869 var et maleri af A. Dorph i en tung egeramme med motivet "Kristus og farisæerne".

Kirkens nye udsmykning stammer fra en løbende restaurering fra 1967 til 1987 ved Mogens Jørgensen. I første omgang blev loftet i skibet farvesat sammen med prædikestolen og stoleværket. Samtidig udformedes alterpartiet, så den meget smukke apsis blev inddraget som en organisk del af koret.

Senere indsatte man den særprægede apsisrude mod øst. Mogens Jørgensen fortæller,at han fik inspirationen til ruden ved at se en blomstrende hæk med vilde roser, hvor de grønne blade helt blev skjult af de store blomster, der changerede som en mosaik af gyldne, rosa, orange, purpurrøde og violette farver. Det var på en måde at stå over for det syn, som Moses må have haft ved den brændende tornebusk.

Den gamle altertavle blev taget ned og erstattet af et metalornament i kobber, et spindelvæv af guld, som træder i karakter som "Livets træ", når det kaster sine flakkende skygger ind på bagvæggen.